Fingers and other fantastic stories, cărţulia în limba engleză a scriitorului Marian Coman (şi care poate fi achiziţionată de pe Amazon, la preţul de doar 1 euro), reuneşte patru povestioare greu de categorisit la o primă vedere.   

Dincolo de fantasticul sugerat  (în cel puţin în două dintre proze) prin incertitudinea ce se ascunde în motivele acţiunilor personajelor, sunt abordate diverse teme existenţiale care conferă povestirilor profunzime şi care stârnesc în mintea cititorului o mulţime de întrebări. Pentru că toate cele patru texte asta sunt de fapt: nişte pretexte prin care autorul te obligă să meditezi şi să contempli ceea ce-ai citit.

Văzute dintr-o perspectivă caleidoscopică, cu jocuri de umbre, lumini şi nuanţe de gri. Culorile lipsesc cu desăvârşire, poate din pricina timpului în care se desfăşoară acţiunea (două, sau trei, dintre povestiri fiind plasate la sfârşitul epocii comuniste, când energia electrică se oprea adeseori la căderea întunericului, iar trenurile rămâneau iarna înzăpezite cu orele. Nu că în această ultimă privinţă lucrurile s-ar fi schimbat prea mult…), ori poate din cauza personajului – copil care este nevoit fie să descrie ce se întâmplă în jurul său, fie să rememoreze întâmplările la care a luat parte.

Bine închegată, atmosfera creată în jurul personajului rezonează adeseori în mintea cititorului, gândurile fiindu-i purtate înapoi, la anii copilăriei, când realitatea şi fantasticul se îmbinau într-o aşa măsură încât uneori deveneau imposibil de separat, exact ca într-un labirint. Doar morbidul şi straniul situaţiilor, ce contrastează puternic cu naivitatea specifică vârstei, oferă ieşirea din acest dedal. Calea găsită nu duce neapărat spre maturizare, ci mai degrabă spre conştientizare. Spre înţelegerea că tot ce există în jurul nostru are o viaţă a lui proprie şi tainică. Lucrurile sunt entităţii de sine stătătoare, care, într-un fel mistic, trăiesc. Tot aşa cum o fac şi degetele noastre.